W polskim sektorze stali nierdzewnych panuje optymizm. Powodem są dobre wyniki za 2017 rok i korzystne prognozy kontynuacji pozytywnego trendu w 2018 roku. Działania podejmowane w ostatnich latach przez przedsiębiorstwa z branży  – sukcesywne realizowanie przemyślanych inwestycji w centra serwisowe i magazynowe, uzupełnianie oferty przez usługi komplementarne, ich specjalizacja i personalizacja – przynoszą zamierzone efekty. Zużycie jawne stali nierdzewnych w  Polsce nadal dynamicznie rośnie (przypomnijmy, że w ciągu całych 10 lat podwoiło się!): w 2016 r., według danych SSN, wyniosło 418 tys. ton, a w 2017 r. –  485 tys. ton, czyli wzrosło aż o 15%. To naprawdę wyśmienity wynik, biorąc pod uwagę dynamikę zużycia w krajach Europy Zachodniej. Pomyślny trend widoczny jest także na świecie: świadczą o nim satysfakcjonujące wyniki produkcyjne i znacząca poprawa rentowności kluczowych wytwórców stali.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 01/2018

About the author

Verbunden

Newsletter
close slider

Kontakt
close slider
Wiadomość dla Focus Nierdzewne