ZAMÓWIENIE

Niniejszym zamawiamy prenumeratę czasopisma Focus Nierdzewne w cenie:
199,26 zł brutto (162,00 zł + 23% Vat).
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku Vat i wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.