Nota prawna

Focus Nierdzewne Sp. z o.o.
ul. Kolista 25
40-486 Katowice

Tel. +48 32 735 03 71

Rüdiger Beckmann

Marlena Knapik-Ochab

Kontakt

Tel: +48 32 735 03 71
E-Mail: info@focus-nierdzewne.com

NIP: 954-23-41-682
REGON 276810328

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS: 0000147693

Focus Nierdzewne dokłada wszelkich starań, aby informacje ukazujące się w portalu były rzetelne i zgodne z prawdą. Jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w informacjach zamieszczanych w portalu ani za straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych w portalu informacji.

Wykorzystanie jakichkolwiek informacji czy danych zawartych w portalu następuje na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Portal zawiera odnośniki do stron znajdujących się poza kontrolą Focus Nierdzewne. Focus Nierdzewne nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na tych stronach i nie gwarantuje, że strony te, lub jakiekolwiek strony w odnośnikach są wolne od wirusów lub innych destrukcyjnych kodów komputerowych.

Zawartość tego portalu jest chroniona prawami autorskimi należącymi do Focus Nierdzewne. Strona może zawierać elementy graficzne i dane chronione prawami autorskimi będącymi własnością podmiotów trzecich.