Stainless Guide

Stainless Guide to wydawane w j. angielskim zbiorcze źródło informacji o kilku tysiącach firm z całego świata, z branży stali nierdzewnej. W katalogu Stainless Guide znajdą Państwo informacje na temat producentów, dostawców, dystrybutorów i handlowców takich materiałów jak produkty płaskie, produkty długie, rury, armatura, itd., oraz w dziale „Equipment & Services“ – informacje odnośnie sprzętu i urządzeń dla stali nierdzewnej oraz innych usług komplementarnych.

Ukazuje się raz w roku w nakładzie 20.000 egzemplarzy.

Jeśli chcesz zaprezentować swoją firmę na łamach STAINLESS GUIDE, wyślij do nas swoje zgłoszenie.