Wydobycie paliw kopalnych i surowców mineralnych jest nadal jednym z głównych wyzwań współczesności.. więcej