Prenumerata

Zamawiam roczną prenumeratę czasopisma FocusNerez w cenie  1500,00 CZK.