Oczekuje się, że do 2040 r. roczne globalne zapotrzebowanie na skroplony gaz ziemny (LNG) wzrośnie do około. więcej