Pierwsze stale duplex opracowano pierwotnie do zastosowań w przemyśle chemicznym i papierniczym. Później znalazły swoje miejsce także w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Obecnie branże te nadal wykorzystują stale dwufazowe, przestały jednak być ich głównymi odbiorcami. Stosowane są obecnie w architekturze na okładziny elewacji, do produkcji zbiorników ciśnieniowych i zbiorników magazynowych lub prętów zbrojeniowych. Dwufazowe stale duplex to prawdziwie uniwersalne materiały, sprawdzające się w wielu zastosowaniach.

Stale duplex charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na korozję, cechami występującymi łącznie zazwyczaj tylko w niszowych stopach austenitycznych. Największy na świecie producent stali nierdzewnych typu duplex – Outokumpu – wprowadził do handlu swoją pierwszą stal dwufazową już w 1931 roku. Postęp techniczny, jaki dokonał się w produkcji stali w latach 60. i na początku lat 70., umożliwił zmniejszenie zawartości węgla w stali, przy jednoczesnym zwiększeniu azotu. Doprowadziło to do pojawienia się drugiej generacji stali. Duplex mają co najmniej dwukrotnie większą wytrzymałość niż stale austenityczne i można nimi łatwo zastąpić elementy konstrukcyjne wykonane ze stali węglowej. Są za to dodatkowo bardzo odporne na korozję.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 01/2018

 

About the author

Verbunden

Kontakt
close slider

Wiadomość dla Focus Nierdzewne