Zastosowanie stali nierdzewnych w przemyśle chemicznym

Duże perspektywy rozwoju polskiego przemysłu chemicznego

Przemysł chemiczny w Polsce jest drugim pod względem wartości produkcji sprzedanej oraz trzecim pod względem zatrudnienia sektorem przemysłowym w Polsce. Ponadto osiągnął status lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i ma też solidne podstawy do tego, aby zbudować silną pozycję także poza Europą.

Polski przemysł chemiczny rozwija się dynamicznie na tle największych gospodarek. W ostatnich latach wzrost produkcji sprzedanej w Polsce był większy niż w USA, Niemczech czy Francji i niewiele mniejszy niż w Chinach. Według danych GUS w latach 2010-2017 tempo wzrostu sprzedanej produkcji chemicznej, wynosiło 5,8%. Produkcja sprzedana całego sektora chemicznego w Polsce rośnie niemal nieprzerwanie od dwóch dekad. Branża ma już 17-procentowy udział w polskiej produkcji przemysłowej. Rośnie w siłę, ponieważ bez produktów i półproduktów chemicznych nie odbyłaby się większość procesów produkcyjnych, których efektem są wyroby wykorzystywane prawie we wszystkich dziedzinach naszego życia.
Na przemysł chemiczny w Polsce składa się ponad 11 tys. firm, które generują około 300 tys. miejsc pracy, co stanowi ponad 10% zatrudnienia w przemyśle ogółem. Do gospodarki trafia obecnie prawie 70 proc. sprzedaży produktów chemicznych. Sfera zastosowań produktów branży chemicznej jest obszerna: od komponentów do produkcji wykorzystywanych w wielkim przemyśle, po wyroby codziennego użytku. Branża stanowi podstawę dla innych gałęzi. Odbiorcami produktów chemicznych są między innymi producenci żywności, motoryzacja, budownictwo czy farmacja.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 4/2019

 

About the author

Verbunden

Kontakt
close slider

Wiadomość dla Focus Nierdzewne