Oczekiwania polskiej chemii w rozsypce

Sytuacja gospodarcza przemysłu chemicznego w następstwie wojny na Ukrainie

Po inwazji Rosji na Ukrainę nadzieje przemysłu chemiczno-farmaceutycznego na tegoroczny wzrost gospodarczy spełzły na niczym. Wystarczyło kilka tygodni, by oczekiwania branży z początku roku, dotyczące perspektyw biznesowych na 2022 r., zostały zmiecione wojenną zawieruchą. Mimo tym przeciwnościom przemysł chemiczny w Polsce jest nadal drugim, pod względem wartości produkcji sprzedanej oraz trzecim, pod względem zatrudnienia, sektorem przemysłowym w Polsce. Stanowi ponad 17% wartości produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w Polsce. Na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska pozostaje jednak średniej wielkości producentem chemicznym, zajmując 7. pozycję, a udział polskiej chemii można oszacować na ok. 3%, wyraźnie poniżej tego, co prezentuje cały krajowy przemysł na poziomie prawie 5%. Bliżej podium plasują się tylko niektóre segmenty, np. nawozów czy chemii konsumenckiej, ale obszary takie jak petrochemikalia, tworzywa sztuczne i wiele innych kategorii chemikaliów specjalistycznych ma zdecydowanie słabszą pozycję.

Polska Chemia cechuje się tempem rozwojowym w okolicach 3-4% rocznie, który pozwala na systematyczny progres na tle innych sektorów przemysłowych. W 2021 roku, w efekcie popandemicznego odbicia gospodarki i gwałtownych podwyżek cen, nastąpił wyjątkowo silny wzrost (prawie 9%), który wypracował wartość produkcji wyrobów chemicznych w Polsce na poziomie ok. 85-90 mld zł.

W wyniku wojny na Ukrainie, sytuacja gospodarcza i polityczna branży chemicznej, o bardzo dużej chłonności energii i surowców, zmieniła się dramatycznie. Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego wystrzeliły. Coraz bardziej kurczą się zasoby finansowe firm.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 03/2022

 

About the author

Verbunden

Kontakt
close slider

Wiadomość dla Focus Nierdzewne