Wymagania jakościowe dotyczące stalowych wyrobów płaskich: taśm i arkuszy

Rozmowa z Arturem Ciesielskim z Dienes Polska.

Obserwując rynek producentów stalowych wyrobów płaskich w Polsce na przestrzeni 30 lat z całą pewnością mogę powiedzieć, że wymagania dotyczące jakości tych wyrobów nieustająco rosną – powiedział w rozmowie z magazynem „Focus Nierdzewne” Artur Ciesielski, Prezes Zarządu Dienes Polska Sp. z o.o. – Oczywiście linie produkcyjne, którymi dysponują dziś stalowe centra serwisowe, są inne niż te, które znamy z początku lat 90-tych. Inne znaczy nowsze lub zupełnie nowe i nowoczesne – korzystające z najnowszych rozwiązań technologicznych oraz wysokowydajne. Dzięki temu łatwiej jest osiągnąć wysoko postawione cele jakościowe. Należy jednak pamiętać, że wymagania klientów nie zawsze lub rzadko idą w parze z gotowością do zapłacenia wyższej ceny za wyrób najwyższej jakości.

Jakie główne cele stawiane są w produkcji wyrobów płaskich i z jakimi problemami muszą zderzać się producenci?

– W przypadku taśm oczekuje się wąskiej tolerancji wymiarowej oraz krawędzi z jak najniższym gratem, w przypadku arkuszy: płaskości odpowiadającej ½ europejskiej normy nr 10051, także wąskiej tolerancji wymiarowej, jednak przede wszystkim maksymalnego usunięcia naprężeń tzn. w takim stopniu, by było możliwe dalsze przetwarzanie arkusza na urządzeniach laserowych. W takiej sytuacji możemy mówić o „jakości laserowej” arkuszy.

Zwrot „jakość” w branży stali nierdzewnej to słowo klucz, który ma zachęcić klienta do współpracy. Ale w obecnej rzeczywistości to chyba za mało?

– By móc swobodnie konkurować na rynku nie wystarczy tylko oferować produkt wysokiej jakości, należy równocześnie zapewnić na tyle wysoką wydajność linii produkcyjnych, by z jednej strony zaspokoić potrzeby klientów, a z drugiej, by cała inwestycja w nowe linie produkcyjne wykazała wysoką rentowność.  Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie wyżej wymienione aspekty i nałożymy na to bardzo dużą dynamikę cen stali, stanowiącej materiał wsadowy do produkcji wyrobów płaskich, sytuacja staje się mocno złożona, by nie powiedzieć skomplikowana. Naszym klientom staramy się doradzać w najlepszy sposób, by ostatecznie znaleźć wspólnie to, co można by nazwać jako optimum.

Wracając do technologii wyrobów płaskich, jakie determinanty wydają się Panu najbardziej istotne, które mają wpływ na najlepszą jakość produktu i jego konkurencyjność?  – Należy wziąć pod uwagę trzy grupy czynników mających bezpośredni związek z jakością:

  • czynniki po stronie linii cięcia, takie jak zastosowana technologia, rozwiązania konstrukcyjne,
  • czynniki po stronie producenta narzędzi, jak dokładność wykonania, konfiguracja narzędzi, użyte materiały, właściwy serwis,
  • czynniki po stronie obsługi linii, jak właściwe parametry procesu cięcia i prostowania, gospodarka narzędziowa i serwis;

W każdym z w/w obszarów występuje cały szereg szczegółowych elementów, które mogą być  przedmiotem osobnych rozważań i analiz. Bez wątpienia można powiedzieć, że panując nad procesem możemy panować nad jakością wyrobów końcowych.

Należy przy tym pamiętać, że zarówno przy produkcji taśm na agregatach cięcia wzdłużnego, czy przy produkcji arkuszy na agregatach cięcia poprzecznego, co do istoty procesu jest on ciągle taki sam od dziesięcioleci. Celem pocięcia szerokiej taśmy na wąskie pasy należy przepuścić ją przez układ noży krążkowych w głowicy tnącej, natomiast aby pociąć szeroką taśmę na arkusze należy przepuścić ją przez układ rolek prostujących w prostownicy, a następnie przez gilotynę. Uwaga Dienes Polska w kontaktach z naszymi klientami koncentruje się więc na najlepszej konfiguracji narzędzi takich jak noże i pierścienie, które stanowią wyposażenie głowicy tnącej, a w przypadku produkcji arkuszy na jak najlepszej konfiguracji prostownic. Warto w tym miejscu wspomnieć o alternatywnej w stosunku do rolkowej, technologii prostowania arkuszy.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 06/2023

About the author

Verbunden

Kontakt
close slider

Wiadomość dla Focus Nierdzewne