Filtr ze stali nierdzewnej zapewniający czystość i higienę

Bezpieczne przechowywanie

Filtry i materiały filtracyjne wykonane ze stali nierdzewnej są niezbędne w zastosowaniach domowych, przemysłowych i komercyjnych. Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi filtracja par, cieczy czy gazów, dla zapewnienia bezpieczeństwa procesu i produktu – szczególnie w procesach wymagających wysokiej czystości w przemysłach chemicznym, technologii medycznej, spożywczym, farmaceutycznym, wodnym lub w elektronice – niezbędna jest stal nierdzewna.

Separacja ciał stałych i cieczy ma fundamentalne znaczenie w wielu procesach produkcyjnych. Związane z tym zadania są tak zróżnicowane, jak stosowane procesy i filtry. Wydajność filtra jest określana przez stopień wychwytywania – zdolność separacji przy wysokim współczynniku rozkładu cząstek, natężeniu przepływu, różnicy ciśnień i odstępach między wymianami wkładów. Dla optymalnej filtracji przy konkretnym zastosowaniu decydujące znaczenie ma – oprócz klasy mikronowej, która określa wielkość cząstek, dla których filtr został zaprojektowany – także wydajność osiągana przy nominalnym i absolutnym stopniu rozdrobnienia filtra. O ile wydajność przy nominalnym stopniu rozdrobnienia filtra może wynosić nawet 60%, to przy absolutnym stopniu rozdrobnienia wynosi ona 99% lub więcej.

Rozróżnia się filtrację powierzchniową i wgłębną. W przypadku filtracji powierzchniowej z użyciem sit, wkładów lub filtrów o przepływie krzyżowym, cząsteczki są zatrzymywane na powierzchni materiału filtracyjnego. Podczas gdy filtry sitowe są używane do filtracji wstępnej i zatrzymywania większych cząstek w oczyszczalniach ścieków lub elektrowniach, to na przykład filtry nabojowe z siatkami o wielkości porów od 10 μm do 0,1 μm są używane do mikrofiltracji w produkcji napojów.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 03/2024

About the author