Metody utwardzania powierzchni

Stal nierdzewna może być twarda i odporna na ścieranie

Autor: Dr hab. inż. Zbigniew Brytan, prof. PŚ (Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Stale nierdzewne są powszechnie stosowane w aplikacjach o wysokich wymaganiach korozyjnych, a w licznych zastosowaniach oczekuje się również wysokiej twardości, odporności na zarysowania i na zużycie powierzchni. W takich przypadkach można skorzystać z technik utwardzania powierzchniowego, które umożliwiają poprawę własności mechanicznych i trybologicznych warstwy wierzchniej, przy zachowaniu wysokiej odporności korozyjnej materiału rdzenia stali nierdzewnych.

Zastosowanie technik utwardzania powierzchniowego stali ma na celu poprawę odporności na zarysowania, zwiększenie twardości (zwykle ponad 900HV), zmniejszenie współczynnika tarcia, wywołanie na powierzchni naprężeń ściskających dla zwiększenia odporności na korozję naprężeniową, wzrost wytrzymałości zmęczeniowej, zachowanie a nawet polepszenie odporności korozyjnej. Jednocześnie ma skutkować minimalnymi zmianami wymiarowymi elementów oraz mieć ograniczony wpływ na wygląd i chropowatość powierzchni, co w efekcie wydłuży czas eksploatacji elementów i ograniczy koszty ich użytkowania.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 5/2020

About the author

Verbunden

Kontakt
close slider

Wiadomość dla Focus Nierdzewne