Trawienie i pasywacja stali nierdzewnych

Wybór odpowiedniego preparatu istotnym elementem całego procesu

Za odporność na działanie korozji w stalach nierdzewnych odpowiada warstwa pasywna, składająca się z tlenków, głównie z tlenków chromu. Ma ona ok. 0,06 do 0,08 mikrometrów grubości. Chroni ona jednak tylko wówczas, gdy jest szczelna i prawidłowo wytworzona. Jej trwałość podyktowana jest należytym dbaniem o powierzchnię wyrobu. Bardzo ważnym czynnikiem jest odpowiedni dobór gatunku materiału do warunków środowiskowych i/lub czynników chemicznych, bezpośrednio działających na dany wyrób. Warstwa ta powstanie tylko na absolutnie czystej chemicznie powierzchni. Tlenki i metale obce oraz inne zabrudzenia przeszkadzają w powstaniu odpowiedniej warstwy pasywnej, czego wynikiem może być powstanie korozji. Stal nierdzewna, w każdej formie, wykonana profesjonalnie, posiada warstwę ochronną, jednak ta ulega zniszczeniu podczas obróbki termicznej (spawania) bądź mechanicznej. Aby przywrócić warstwę pasywną należy przeprowadzić pasywację wyrobu poprzedzoną obróbką trawienia. Metoda ta jest najlepszym sposobem przywrócenia pierwotnego efektu wizualnego i ochronnego stali nierdzewnej.

Trawienie stali to proces chemiczny, który pozwala na odbudowanie warstwy pasywnej poprzez usunięcie przebarwień termicznych, naleciałości ferrytowych (rdzy) spowodowanych obróbką termiczną lub mechaniczną. Proces ten powoduje również zmniejszenie naprężeń międzykrystalicznych. Trawienie można przeprowadzić kilkoma metodami, w zależności od specyfiki wyrobu oraz możliwości technicznych.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 5/2020

About the author

Verbunden

Kontakt
close slider

Wiadomość dla Focus Nierdzewne