Jacquet Metals kupuje kolejne podmioty

Swiss Steel Group zbywa kilka spółek dystrybucyjnych

Swiss Steel Group, światowy lider w dziedzinie produktów długich ze stali specjalnej podpisał 16 lutego 2023 r. ostateczną umowę sprzedaży kilku spółek dystrybucyjnych na rzecz Jacquet Metals, lidera w dystrybucji metali specjalnych. Transakcja obejmuje podmioty w Czechach, Polsce, Słowacji, na Węgrzech, Litwie, w Estonii i na Łotwie, które przy zatrudnieniu ponad 270 pracowników, wygenerowały w 2022 r. łączny przychód netto w wysokości 158 mln EUR i EBITDA w wysokości 12 mln EUR, sprzedając głównie produkty spoza Swiss Steel Group.

Zbycie to jest ważnym krokiem dla Swiss Steel Group na jej strategicznej ścieżce, koncentrującej się na globalnej sieci dystrybucji, która promuje i sprzedaje własne produkty hutnicze. Jest to druga znacząca umowa pomiędzy długoletnimi partnerami biznesowymi Swiss Steel Group i Jacquet Metals, po sprzedaży podmiotów dystrybucyjnych w Niemczech, Austrii, Belgii i Holandii w 2015 roku. Dzięki obecnej transakcji Swiss Steel Group i Jacquet Metals rozszerzą istniejące już relacje biznesowe i będą nadal współpracować jako wiarygodni partnerzy. Zakończenie transakcji podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym zatwierdzeniu przez odpowiednie organy antymonopolowe. Strony zgodziły się zachować poufność dotyczącą ceny zakupu.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 01/2023

About the author

Verbunden

Kontakt
close slider

Wiadomość dla Focus Nierdzewne