Znaczenie stali nierdzewnych w energetyce

Rozwiązania dla „zielonej energii”

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w marcu 2022 r. była wyższa o 13,57% w porównaniu do marca ub.r. i wyniosła 15 991 GWh. Zużycie krajowe było także trochę wyższe niż rok wcześniej – wzrosło o 1,7%. Największą dynamikę wzrostu odnotowały odnawialne źródła energii.  Aktualnie w Polsce najwięcej energii elektrycznej pochodzi z elektrowni, opartych na węglu kamiennym i brunatnym, a na trzecim miejscu plasuje się energia pozyskana z elektrowni wiatrowych. Największy udział w produkcji energii elektrycznej w marcu 2022 r. miały elektrownie zawodowe węgla kamienna – 52,51% i węgla brunatnego – 27,72%. Elektrownie inne OZE (odnawialnych źródeł energii) miały prawie 5% wkładu w produkcję energii, a instalacje wiatrowe ponad 7%. Udział odnawialnych źródeł energii wciąż rośnie a trend jest widoczny od wielu lat. W marcu 2022 r. elektrownie wiatrowe wykazały się mniejszą niż przed rokiem dynamiką wzrostu (7,46%), ale za to pozostałe odnawialne źródła wyprodukowały aż o  152,54% produkcji więcej.

Szybki wzrost gospodarczy i coraz lepszy standard życia  w XXI wieku wymusza większe niż kiedykolwiek zapotrzebowanie na energię. Smutną konsekwencją tego są fatalne w skutkach zmiany klimatyczne, więc przed światowym przemysłem energetycznym stoją trudne wyzwania. Rosną nie tylko obawy o kosmiczny koszt dla naszej planety, wynikający ze sposobu, w jaki wytwarzamy energię, zużywamy paliwa nieodnawialne i zanieczyszczamy nasze środowisko, ale też bardziej przyziemne – o stale rosnące koszty finansowe dla wszystkich konsumentów. Na szczęście powstają nowe technologie, które pomagają zarówno niszczącym środowisko producentom, jak i tym mniej szkodliwym źródłom energii ograniczyć negatywny wpływ na naszą Ziemię. Stale nierdzewne mają w tym względzie do odegrania niebagatelną rolę, a ich udział w takich procesach niskoemisyjnych lub zero-węglowych, jak wytwarzanie energii jądrowej, energia fal, panele słoneczne, energia geotermalna i inne, ciągle rośnie. Tam natomiast, gdzie dalsze stosowanie paliw kopalnych jest nieuniknione, stale nierdzewne mogą pomóc w ograniczeniu emisji na Kwh poprzez zastosowanie np. bardziej wydajnych turbin.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 02/2022

About the author

Verbunden

Kontakt
close slider

Wiadomość dla Focus Nierdzewne