Gruntowna wiedza na każdym poziomie tworzenia i użytkowania

Wyjątkowe walory stali nierdzewnych w architekturze i budownictwie

Stal nierdzewna to wyjątkowy materiał, z którego zalet umiejętnie korzystają architekci, konstruktorzy i budowniczowie. Wnosi do naszego otoczenia pierwiastek nowoczesności, ponadczasowości oraz estetyki i elegancji, ale przede wszystkim znajduje szczególne zastosowania tam, gdzie inne materiały z różnych względów nie mogą być wykorzystane. Stale nierdzewne chronione przez niewidoczną warstwę tlenku chromu, wytwarzającą się w skutek reakcji chromu z tlenem z powietrza lub wody, nie potrzebują dodatkowej ochrony przed korozją. Dzięki właśnie tym niezwykłym cechom materiał ten doskonale nadaje się do szczególnych zastosowań w sektorach budownictwa i architektury, w których to szeroko wykorzystywany jest dopiero od około 40 lat. W ostatnich czasach pojawiły się nowe trendy w architekturze, które pozwoliły na zdobycie większego uznania wśród budowlańców i doceniono też inne wyjątkowe walory tego materiału. Aby móc korzystać z wielu jego atutów i cieszyć się jego długowiecznością niezbędne jest gruntowne przygotowanie fachowców nie tylko na poziomie planowania, projektowania i budowania ale też dalszej konserwacji i sposobów użytkowania. Podstawowym jest odpowiedni wybór gatunku, dostosowany do środowiska w jakim  materiał będzie się znajdował, celu przeznaczenia, sposobów użytkowania itd. Ponad 90% wszystkich zastosowań stali nierdzewnych w budownictwie pokrywają gatunki austenityczne: 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4571 oraz ferrytyczne: 1.4510, 1.4016. (…)

Środki do dezynfekcji

Tak chętnie projektowane i tworzone ze stali nierdzewnej balustrady i poręcze nierdzewne, klamki, pochwyty, przyciski w windach oraz blaty i lady w sklepach, mimo swoich wysokich właściwości higienicznych i odporności na przywieranie zanieczyszczeń wymagają takich samych procesów dezynfekcji, jak elementy z innych materiałów. Jednak nie każdy środek dezynfekujący może być używany w przypadku stali nierdzewnych. Nieodpowiedni środek może zmniejszyć lub zniszczyć odporność korozyjną stali nierdzewnej. Zawsze też należy przestrzegać zaleceń co do ilości zastosowanego środka i dopuszczalnego czasu kontaktu z powierzchnią. Istotnym czynnikiem może być też temperatura. Najbardziej odpowiednie do walki z koronawirusem są jodofory oraz czwartorzędowe związki aminowe, ponieważ mają szybkie działanie wiruso- i bakteriobójcze oraz są bezpieczne dla skóry. Jodofory to roztwory wodne jodu, jodku sodu lub potasu i różnych substancji organicznych, które względnie nie powodują korozji stali nierdzewnej. Czwartorzędowe związki amoniowe uważane są za substancje nieprzyczyniające się do powstawania korozji. Do innych popularnych środków do dezynfekcji stali nierdzewnych można też zaliczyć produkty nieorganiczne zawierające chlor, które nie powodują korozji stali nierdzewnej jeżeli zostaną dostatecznie i starannie wypłukane oraz produkty organiczne zawierające chlor, które względnie nie przyczyniają się do korozji stali nierdzewnej. Inne dopuszczalne substancje czynne w środkach do czyszczenia stali nierdzewnych to etanol lub kwasy cytrynowy, nadoctowy, oktanowy i mlekowy.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 01/2021

About the author

Verbunden

Kontakt
close slider

Wiadomość dla Focus Nierdzewne