EHEDG i ATT: Partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa żywności

XVIII i XIX wiek to czas, w którym zagadnienie higieny i bakteriologii stało się przedmiotem poważnych rozważań naukowych. Już w XIX wieku stworzono podstawy naszej obecnej wiedzy na ten temat. Jednakże w epoce, kiedy żywność była produkowana lokalnie w małych gospodarstwach, a jej przetwarzanie ograniczało się do sezonowej pasteryzacji produktów, nikogo nie zajmowało wprowadzenie standardów higienicznych, dotyczących produkcji żywności. Dopiero później,  wraz z rozwojem przemysłowej produkcji wyrobów spożywczych, rozpoczęły się rzeczywiste wysiłki mające na celu poprawę bezpieczeństwa w przetwórstwie.

EHEDG to organizacja powstała w 1989 roku, skupiająca producentów żywności, firmy zajmujące się jej przetwarzaniem, a także wytwórców sprzętu i maszyn przeznaczonych dla przemysłu spożywczego. Jej celem jest wspieranie i wytyczanie kierunków w zakresie bezpieczeństwa i ustawicznej poprawy jakości w tych sektorach. Stanowi m.in. formę platformy służącej wymianie doświadczeń, dzielenia się rozwiązaniami i efektami wdrożeń. Jest także jednostką certyfikującą poszczególne maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym. Wspomniana certyfikacja dotyczy także procesów produkcyjnych/ technologicznych. Przyznanie certyfikatu jest wyróżnieniem dla jej posiadacza, jednocześnie stanowiąc uwiarygodnienie producenta.

Przewodnictwo EHEDG w Polsce

Firma ATT Sp. z o. o. została członkiem EHEDG w 2016 roku. Od 2022 roku pełni funkcję Przedstawiciela Sekcji Regionalnej EHEDG Polska. ATT podjęła się misji krzewienia wysokich standardów produkcji żywności, bo sama zawsze na nie stawiała. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu wyposażenia nierdzewnego do obiektów przetwórstwa spożywczego na całym świecie. W portfolio produktów znajdują się systemy odwodnień, podesty i konstrukcje, włazy, elementy ochronne oraz pozostałe wyposażenie zakładów chemicznych i spożywczych.

Linki: www.ehedg.orghttps://att.eu/ehedg-poland/

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 02/2023

Źródło zdjęcia: pixabay

About the author

Verbunden

Kontakt
close slider

Wiadomość dla Focus Nierdzewne